ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

 

กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
1 – 28 กรกฎาคม 2566 สมัครสอบ ชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน
10 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
19 สิงหาคม 2566 สอบคัดเลือก รอบที่ 1 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
25 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรม 1
26 – 27 สิงหาคม 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
ตุลาคม 2566 รายงานตัว เข้าค่ายอบรม 1 และสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ
พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรม 2
พฤศจิกายน 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ ยืนยันสิทธิ์
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2567 รายงานตัว เข้าค่ายอบรม 2 และสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์
เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันระดับชาติ
เมษายน 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์