ml-bg
เข้าศึกษา
ml-bg
เข้าศึกษา
previous arrow
next arrow

การสมัครเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

การสมัครเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระบบ TCAS มีดังนี้

รอบที่ 1 การรับสมัครแบบ Portfolio

ช่วงที่ 1 : ระยะเวลาการรับสมัคร : 1-15 พฤศจิกายน 2566

ช่วงที่ 2 : ระยะเวลาการรับสมัคร : 18-28 ธันวาคม 2566

รอบที่ 2 การรับสมัครแบบ โควตา

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่ศึกษาในพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ระยะเวลาการรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567

รอบที่ 3 Admission

ระยะเวลาการรับสมัคร : 6-12 พฤษภาคม 2567