อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ดีเด่น (Research, Innovation and Creativity : RIC DAY) ประจำปี 2566

ข่าวอื่นๆ