ผู้บริหารและอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Assistant Professor Eriko Namekawa และนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน ที่มาฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ข่าวอื่นๆ