ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

ร้องเรียนเรื่องทุจริต

ร้องเรียนเรื่องการเรียนการสอน