อาจารย์ชุติมา อารียะธนวัลย์

Instructor

CHUTIMA AREEYATHANAWAL

chutima_su@naver.com

วุฒิการศึกษา

 • Master of Arts (Korean Studies (Korean Culture)) Ewha Womans University, Republic of Korea (2014)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ภาษาเกาหลี
 • สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

Areeyathanawal Chutima. (2014). 태국 대학에서의 한국학관련 전공자를 위한 교육과정 개발 방안 연구 : 한국문화 교육 요구분석을 중심으로 (A Study for Planning the Development of Curriculum for Korean Studies Majors in University in Thailand : Focusing Primarily on the Requirement Analysis of Korean Culture Education System). 이화여자대학교 석사학위논문.

ผลงานวิจัย

บทความทางวิชาการ

 • Areeyathanawal Chutima, Jina Lee, Dain Kim. (2021). “글로컬 콘텐츠에 재현된 여성 비교: 영화<수상한 그녀>와 <다시 또 스물>을 중심으로” (A Case Study of Miss Granny and Suddenly Twenty : A Comparative Study on the Representation of Women in Glocal Contents. < Media, Gender & Culture >. 36(2). 5-47.
 • Areeyathanawal Chutima. (2014). “태국에서의 한국학 연구 현황” (The Present Condition of Korean Studies in Thailand). <The Korean Culture Studies >. 26. 215-235.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือแปล

 • Eun Hee-kyung. (2562). “ภรรยาเพียงในนาม”. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. ใน สตรีผู้มีอาชีพเลี้ยงลูก. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.
 • L. Frank Baum & Cloe Black. (2561). The Wizard of Oz : เมืองมรกตมหัศจรรย์ของพ่อมดดออซ. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • Yoon Chan-Hee. (2553). ถึงคุณแม่ไม่เจ๋ง แต่ฝึกลูกเก่งอังกฤษได้แน่: The Well-Read Child is Good at English. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • An Sang-hon. (2553). ติดปีกผู้นำ. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ How –To.
 • Alphonse Daudet, Louise Benette & David Hwang. (2552). สุดยอดวรรณกรรมเยาวชนฝรั่งเศส The Stars ของขวัญจากดวงดาว, The Last Lesson คาบเรียนสุดท้าย. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • Herbert George Wells, Louise Benette & David Hwang. (2552). The Invisible Man มนุษย์ล่องหน. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • Michael Robert Bradie & Nathaniel Hawthorne. (2552). The Scarlet Letter ตราบาปสีเลือด. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • Wan Gyu-Choi. (2552). กริยาฮอต วลีฮิต เก่งอังกฤษแบบเน้นๆ 2. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • David Desmond O’Flaherty & Frances Hodgson Burnett. (2551). The Secret Garden สวนปริศนากับหนูน้อยแมรี. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • Scott Fisher. (2551). Aesop’s Fables รวมนิทานอีสปสอนใจ. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • Alexandre Dumas. (2551). The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคานต์แห่งมองเต กรีสโต. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • Kim Rin. (2550). ผจญพ่อมดคณิตศาสตร์ Z เล่ม 2 : ตอน ไขปริศนาเศษส่วนพิชิตยักษ์เซท. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • คิม ยองฮยอน. (2549). แดจังกึม1. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ตะวันส่อง.
 • คิม ยองฮยอน. (2549). แดจังกึม2. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ตะวันส่อง.
 • คิม ยองฮยอน. (2549). แดจังกึม3. ชุติมา อารียะธนวัลย์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ตะวันส่อง.