นายจิว ตั้งศุภธวัช

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205558

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ให้บริการจัดเตรียม ให้คำแนะนำและแก้ไข ซ่อมบำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานประชุม ที่ติดตั้งในห้องและแบบเคลื่อนย้าย ระบบสมาร์ทคลาสรูม ประจำห้องเรียน ห้องประชุมปฐมเจติยา โรงละครทรงพล ประจำอาคารวชิรมงกุฎ
  • ให้บริการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไปใช้งานนอกสถานที่
  • ให้บริการบันทึกภาพ เสียง และวิดิทัศน์ การถ่ายทอดสดกิจกรรม โครงการของคณะอักษรศาสตร์
  • ดูแลระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคารวชิรมงกุฎ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย