อาจารย์ ดร.ณชนก หุตนันท์

Instructor

NACHANOK HUTANAN, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

2020 – Doctor of Philosophy (English), University of Leicester, UK
2011 – Master of Arts (Children’s Literature), University of Reading, UK
2008 – Master of Arts (English for Careers), Thammasat University, Thailand
2003 – Bachelor of Arts (English Language and Literature) with First Class Honours, Thammasat University, Thailand

Scholarship and Grants

2010 – Master-PhDs scholarship in Western Languages and Literature fields of Western Literature: American and European, The Office of the Higher Education Commission, Bangkok, Thailand

2003 – The Bhumibol Honorary Pin and Academic Achievement Certificate (awarded to the student with the highest Grade Point Average of a specific academic year)

1999 – King Bhumibol Adulyadej’s Scholarship (granted to the student with the highest scores in passing Thailand’s University Entrance Examination in the English-French Programme)

Dissertation and Thesis

 • PhD Thesis – Homophobia in American Gay-Themed Young Adult Novels (2000-2010) (University of Leicester, UK, https://doi.org/10.25392/leicester.data.13315490)
 • MA Dissertation – Construction of Ideas of Beauty in ‘Shrek I’ (University of Reading, UK)
 • Independent Study – The Reading Behavior regarding to User Manuals Provided with a Phone Product for Cell Phone Purchasers in Silom, Bangkok (Thammasat University, Thailand)

Academic Interests

 • Children’s and young adult (YA) literature
 • LGBTQ+ literature
 • Gothic literature
 • Shakespeare’s plays
 • Gender studies
 • Feminist studies
 • Translation studies
 • Animated movies

Attendance at Seminars and Workshops

 • 2020 – ‘LGBT+ Allies Network Pride Lanyards Presentation’, University of Leicester, UK
 • 2016 – ‘Award-winning children’s author and creator of Tracy Beaker, Jacqueline Wilson, describes her prolific writing career as part of Literary Leicester’, DeMontfort Hall, Leicester, UK
 • 2015 – ‘States of Being: Narratives of Queer Muslim Diasporas in Contemporary Scholarship’, University of Leicester, UK
 • 2015 – ‘Edward Thomas’ Photographs: Travel Writing, Poetry and Boredom’, University of Leicester, UK
 • 2014 – ‘The English Language Teaching Unit Insessional English Course’, University of Leicester, UK

Publications

Translation Works

 • เดล, แอนนา. (2548). ความลับแห่งเสียงกระซิบ. แปลจาก Whispering to Witches. แปลโดย ณชนก หุตนันท์. กรุงเทพฯ: เมเปิ้ล พับลิงชิ่ง.
 • สแวนสัน, เดนนิส. (2548). สกาย สาวซ่ายอดนักสืบ ตอน คดีฆาตกรรมคุณยายผู้กุมความลับ. แปลจาก Murder of a Sweet Old Lady. แปลโดย ณชนก หุตนันท์. กรุงเทพฯ: เมเปิ้ล พับลิงชิ่ง.
 • อี แอนด์ ซี. (2565). บุกทะลวงศัพท์ข้อสอบ TOEIC VOCAB ใช้จริงในชีวิตทำงาน 4000 คำ. แปลจาก New TOEIC Word Bank. แปลโดย กานต์กัลป์ บุญเลิศเห-มานนท์, พลอยพรรณ จันทร์สว่าง และณชนก หุตนันท์. นนทบุรี: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.

Contact Information

Nachanok Hutanan, PhD
English Department, Faculty of Arts,
Silpakorn University (Sanam Chandra Palace Campus)
6, Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000
Email: hutanan_n@su.ac.th