โครงการอักษราวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการอักษรวิชาการ 55 ปี อักษรศาสตร์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อความยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทศรรการ การประกวด/แข่งขัน ห้องเรียนจำลอง การเสวนา/อบรม และการออกร้านค้า จากภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ

ข่าวอื่นๆ