ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3+1 และ 7+1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และหลักสูตร 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.su.ac.th/xchange3171/

ข่าวอื่นๆ