หนังสือโครงการจำหน่ายหมดแล้ว

ปฐมบทดนตรีไทย (2554) พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง

ภาษากับการสื่อสาร (2553) พิมพ์ครั้งที่ 4

ปฐมบทดนตรีไทย (2550)

ภูมิอากาศของประเทศไทย (2549)

พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์ตัวอักษร (2549)

ภาษากับการสื่อสาร (2552) พิมพ์ครั้งที่ 3

รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม พิมพ์ครั้งที่ 1

รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม พิมพ์ครั้งที่ 2

Pronunciation in Action พิมพ์ครั้งที่ 2

Pronunciation in Action พิมพ์ครั้งที่ 3