หนังสือโครงการสนับสนุนจัดพิมพ์

เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง

ราคา 200 บาท (250 หน้า)

บุหงารายา : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของชาวมลายู

ราคา 200 บาท (245 หน้า)

ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย สมัยอาณานิคม ค.ศ.1788-1901 (Australia the Colony 1788-1901)

ราคา 280 บาท (356 หน้า)

โลกตะวันตกก่อน ค.ศ. 1492 (Western World before 1492)

ราคา 100 บาท (112 หน้า)

ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ.1492-1815

ราคา 300 บาท (416 หน้า)

นิโคลัสที่ 2 กับอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ

ราคา 220 บาท (296 หน้า)

ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20

ราคา 350 บาท (504 หน้า)

นาซีเยอรมนี ค.ศ. 1933-1945

ราคา 340 บาท (480 หน้า)

โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : รากฐานประวัติศาสตร์

ราคา 150 บาท (164 หน้า)

ยุโรป ค.ศ. 1815-1918 (Europe 1815-1918)

ราคา 340 บาท (448 หน้า)