ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20

ผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ

ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ยังคงรักษาแนวเดิมของทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 คือเป็น “กระจกเงา” หรือ “แว่นส่องหน้า”ตามความหมายของ “ทรรปณะ” ที่สะท้อนภาพของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น สำหรับในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นี้ ผู้เขียนได้เลือกสรรเหตุการณ์ 16เรื่อง นับตั้งแต่ไกเซอร์วิลเลียมที่ 2 (William II ค.ศ.1888-1918) ก้าวขึ้นมามีอำนาจพร้อมกับนโยบายการขยายอำนาจของเยอรมนี ความหายนะจากสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ที่สั่นคลอนอำนาจของยุโรป กำเนิดลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลีและลัทธินาซีในเยอรมนีสถานภาพของยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2การแข่งขันและความขัดแย้งระหว่างระบอบการปกครองประชาธิปไตยกับสังคมนิยม ผู้นำ (บางคน) ของประเทศมหาอำนาจยุโรป การบุกเบิกอวกาศ การบูรณาการยุโรปและการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้โดยมีบทเกริ่นนำถึงความเป็นมา นิยาม และความสำคัญของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจประวัติศาสตร์ยุโรปควรรู้ก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในบทต่างๆ ต่อไป

ราคา 350 บาท (504 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ