โครงสร้างภาษาเยอรมัน (German Structure)

ผู้แต่ง : กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

หนังสือ “โครงสร้างภาษาเยอมัน” จะให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอันเป็นหัวใจของไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน นับตั้งแต่หน่วยคำ การสร้างคำ ชนิดของคำ ประเภททางไวยากรณ์ วลีและโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของประโยค ไปจนถึงคำสรรพนามที่มีหลากหลายหน้าที่ ตลอดจนปูพื้นความรู้เกี่ยวกับการศึกษา เปรียบต่างระหว่างภาษาเยอรมันกับภาษาไทย

ราคา 250 บาท (252 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ