ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย (2554) พิมพ์ครั้งที่ 1

ผู้แต่ง : พวงทิพย์ เกียรติสหกุล

ว่าด้วยประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2448) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า หรือ “ทางรถไฟสายมรณะ” เนื้อหาครอบคลุมการดำเนินนโยบายสงครามของกองทัพญี่ปุ่น ตลอดจนผลกระทบต่อวิถีชีวิตของราษฎรไทย และอื่นๆ

ราคา 200 บาท (292 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ