นาซีเยอรมนี ค.ศ. 1933-1945

ผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร

หนังสือนำเสนอเรื่องราวของฮิตเลอร์กับจักรวรรดิไรค์ที่ 3 เพื่อให้เข้าใจปัจจัยหลักของการเกิดลัทธินาซีและขบวนการชาตินิยมรุนแรงรวมทั้งพลังทางสังคมและโครงสร้างทางการเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้างขึ้น เนื้อหาหนังสือแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นความนำว่าด้วยฮิตเลอร์กับพรรคนาซีซึ่งสรุปเรื่องราวสังเขปของเยอรมนีในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ ค.ศ. 1918-1933 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการก่อตัวของพรรคนาซีและการเติบโตจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนจนทำให้ฮิตเลอร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุด การยึดอำนาจทางการเมืองของฮิตเลอร์ในต้น ค.ศ. 1933 นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของเยอรมนี  ส่วนที่ 2 ว่าด้วยบทบาทของฮิตเลอร์ในจักรวรรดิไรค์ที่ 3 เป็ฯช่วงเวลาที่ฮิตเลอร์ไม่เพียงนำเยอรมนีไปสู่ช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์และเข้มแข็งเท่านั้น แต่เขายังพาเยอรมนีไปสู่อเวจีและความทุกข์ระทมของประชาชาติเยอรมนีที่สืบเนื่องจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และความรุนแรงของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วย  ส่วนที่ 3 เป็นการศึกษารายละเอียดของเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์และจักรวรรดิไรค์ที่ 3

ราคา 340 บาท (480 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ