นิโคลัสที่ 2 กับอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ

นำเสนอเรื่องราวของราชวงศ์โรมานอฟที่ครั้งหนึ่งซาร์คือ “เจ้าชีวิตของรัสเซีย” ผู้สร้างรัสเซียให้ยิ่งใหญ่และเป็นมหาอำนาจยุโรป โดยเฉพาะรัชสมัยซาร์นิโคลัสที่ 2 ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ ซาร์นิโคลัสที่ 2 ทรงเป็นพระประมุของค์ที่ 18 ของราชวงศ์โรมานอฟ และเป็นซาร์องค์สุดท้ายของรัสเซีย ทรงสืบสานพระปณิธานของซาร์องค์ก่อนๆ ที่จะดำรงอำนาจ
ของราชวงศ์และองค์พระประมุขเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นทั้งลูก สามี และพ่อด้วย การรู้จักพระองค์ในบทบาทต่างๆ ตลอดจนเหตุการณ์หลากหลายที่มีผลต่อความคิดและการตัดสินพระทัยของพระองค์จะช่วยเปิดมิติอีกมิติหนึ่งให้แก่ผู้อ่านให้เข้าใจพระองค์ได้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ในแง่มุมที่ต่างไปจากหนังสือประวัติศาสตร์รัสเซียเล่มอื่นๆ ทั้งยังจะทำให้เห็น
“ภาพประวัติศาสตร์” อีกภาพหนึ่งผ่านสายตาของซาร์และพระราชวงศ์ที่ต่างมีส่วนในการขับเคลื่อนวงล้อประวัติศาสตร์รัสเซียให้เป็นไปในทิศทางที่เกิดขึ้นด้วย

หนังสือแบ่งเป็น 5 บท ประกอบด้วย ราชวงศ์โรมานอฟ ซาเรวิชนิโคลัสบนเส้นทางสู่ราชบัลลังก์ ค.ศ.1868-1896 สงคราม การปฏิวัติและระบอบประชาธิปไตย การก้าวสู่มหาสงครามและความหายนะของราชวงศ์ สิ้นซาร์ สิ้นแผ่นดิน และมีภาคผนวกความสัมพันธ์ระหว่างซาร์นิโคลัสที่ 2 กับราชวงศ์จักรี

ราคา 220 บาท (296 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ