ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย สมัยอาณานิคม ค.ศ.1788-1901 (Australia the Colony 1788-1901)

ผู้แต่ง : อนันต์ชัย เลาหะพันธุ

ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียสมัยอาณานิคม ค.ศ.1788-1901 เป็นการเสนอเรื่องราวตั้งแต่รัฐบาลอังกฤษได้ส่งนักโทษรุ่นแรกไปจัดตั้งนิคมนักโทษ (penal colony) ในออสเตรเลียในค.ศ.1788 ซึ่งต่อมาขยายเป็นอาณานิคมผู้ตั้งถิ่นฐาน (settler colony) จนถึงการรวมอาณานิคมต่างๆ ที่ครอบคลุมดินแดนภาคพื้นทวีปและเกาะแทสเมเนียจัดตั้งเป็นประเทศเครือรัฐ
ออสเตรเลีย (Australia Commonwealth) ขึ้นใน ค.ศ.1901 หนังสือยังครอบคลุมเรื่องราวการสำรวจทางทะเลของชาติตะวันตกในสมัยแห่งการค้นพบและการสำรวจ (Age of Discovery and Exploration) ในการแสวงหาแผ่นดินทางตอนใต้ (Terra Australis) จนชาวดัตช์เป็นชาติแรกที่ค้นพบออสเตรเลียใน ค.ศ.1606 และตั้งชื่อให้ว่า “นิวฮอลแลนด์” (New Holland) และเรื่องราวของพวกอะบอริจินิส (Aborigines) ชนพื้นเมืองชาวออสเตรเลียซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ชาวออสเตรเลียพวกแรก” กับความสัมพันธ์กับชาวตะวันตกที่นำไปสู่การทำลายล้างวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของพวกเขา

ราคา 280 บาท (356 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ