พิพิธมาลา นานาสงกรานต์

ผู้แต่ง : สมชาย สำเนียงงาม

พิพิธมาลา นานาสงกราต์ เป็นหนังสือรวบรวมบทความเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ในหลายแง่มุม หลากเอกสาร และต่างประสบการณ์ อันจะทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ มองเห็นความงดงาม และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมสงกรานต์ รวมทั้งยังอาจใช้เป็นตัวอย่างของงานเขียนสารคดีและงานเขียนเชิงวิชาการให้แก่ผู้สนใจงานเขียนประเภทดังกล่าวด้วย

ราคา 90 บาท (194 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ