ยุโรป ค.ศ. 1815-1918 (Europe 1815-1918)

ผู้แต่ง : สัญชัย สุวังบุตร และอนันต์ชัย เลาหะพันธุ

ยุโรป ค.ศ. 1815-1918 เป็นการนำเสนอช่วงเปลี่ยนผ่านของประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากระบบเก่าหรือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เคยรวมศูนย์อยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นและการเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมและรัฐชาติที่เข้มแข็งจนยุโรปเป็นมหาอำนาจของโลก หนังสือปรับปรุงแก้ไขจากตำรา ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2551, 2554) ให้สมบูรณ์เพื่อให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งหมด ไม่ใช่การเลือกสรรนำเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์คริสต์ศตวรรษที่ 19 บางเหตุการณ์หรือห้วงเวลามาอธิบายและวิเคราะห์ แกนของหนังสือเน้นที่การประชุมใหญ่แห่งเวียนนา ค.ศ. 1814-1815 เป็นจุดเริ่มต้นเพราะเป็นการกำหนดระเบียบใหม่ในยุโรปหลังสงครามนโปเลียน (ค.ศ. 1804-1815) ที่มีผลต่อยุโรปกว่าครึ่งศตวรรษจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือมหาสงครามซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของยุโรปอย่างสิ้นเชิง เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนของยุโรปในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และในปลายศตวรรษ โดยเรื่องราวอื่นๆ ที่นำเสนอจะเชื่อมต่อและเกี่ยวพันกับ ค.ศ. 1815 จนถึง ค.ศ. 1914 ตามลำดับ

ราคา 340 บาท (448 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ