รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม (2553 ) พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้แต่ง : อนันต์ชัย เลาหะพันธุ และ สัญชัย สุวังบุตร

พิมพ์ครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 1 2548, ครั้งที่ 2 2550) ว่าด้วยประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งประเทศ การสถาปนาจักรวรรดิรัสเซียในฐานะอภิมหาอำนาจจนถึงการอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ รัสเซียหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคมและเปลี่ยนการปกครองป็นระบอบ สังคมนิยมใน ค.ศ.1917 จนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในค.ศ.1991 และการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่ของสหพันธรัฐรัสเซีย เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้นจนถึง ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของประธานาธิบดีปูติน ปรับภาพประกอบให้น่าสนใจ และมีดัชนีค้นคำเพื่อความสะดวกในการค้นคว้า

 

       …เป็นเสมือน “คลังความรุ้ความคิด” ที่บันทึกวิถีชีวิตทางสังคมและบทบาทของ ซาร์ ซารีนา และผู้นำคนสำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซีย/โซเวียตไว้อย่างพร้อมมูล ทัศนและมุมมองของผู้เขียน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อคันคว้าเพิ่มเติมต่อไปได้ เป็นตำราที่เสริมสร้างปัญญา ความคิดและความแข็งแกร่งให้แก่วงวิชาการประวัติศาสตร์ยุโรป รัสเซีย และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ………

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก
ราชบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์สากล

————————————

       …แต่ละตอนตั้งแต่ยุคเก่ามาจนถึงปัจจุบัน …ไม่ยาวเกินไป แต่ก็รวบรวมเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดไว้ได้ ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องรัสเซียนั้นย่อมได้ประโยชน์โดยตรงจากหนังสือเล่มนี้ที่เป็นตำรา ส่วนผู้อ่านอื่น ๆ ที่สนใจเรื่องประเทศในยุโรปก็คงจะสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ เพราะเป็นประวัติศาสตร์รัสเซียที่ยาวนานมีเรื่องราวที่สนุกน่ารู้อยู่มากทีเดียว

รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

————————————

       … ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจที่กว้าง และลึกโดยวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเหตุการณ์ที่เป็นจะดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์… หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น เล่มบังคับ สำหรับผู้สนใจศึกษาการสถาปนารัฐสังคมนิยมแห่งแรก ไม่ว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม …

วารสารฟ้าเดียวกัน

 

ราคา 390 บาท (656 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ