สังคีตสมัย

ผู้แต่ง : พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

หนังสือ “สังคีตสมัย” มีเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของพัฒนาการของดนตรีสากลในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มาจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอเรื่องของดนตรีประเภทต่างๆ เช่น สยามคอนเสิร์ตแบนด์ ละครร้อง ละครดึกดำบรรพ์ ยุคทองของดนตรีในรัชกาลที่ 6-7 ดนตรีในยุคประชาธิปไตย ยุคทุนนิยม รวมถึงดนตรีสุนทราภรณ์ เพลงลูกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงสติง ตลอดจนประวัติการบันทึกเสียงของไทยและเพลงประกอบภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีสากลในประเทศไทย ผู้เขียนหวังว่า หนังสือ “สังคีตสมัย” นี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจในดนตรีจะได้เข้าใจในประวัติและที่มาของดนตรีสากลในประเทศไทย พร้อมทั้งจุดประกายให้มีผู้เขียนเรื่องราวของดนตรีอีกหลายประเภทต่อไป

ราคา 320 บาท (292 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ