เครือข่ายสลัมสี่ภาค: การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้โครงการพัฒนาของรัฐไทย ตั้งแต่ปี 2500-2553

ผู้แต่ง : เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

เครือข่ายสลัมสี่ภาคสามารถหาหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างความอยู่รอดให้เครือข่ายสลัมสี่ภาคสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้โครงสร้างการพัฒนาของรัฐไทยที่บิดเบี้ยวนี้ และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมืื่อในอนาคต ตราบใดที่สังคมที่ให้ความยุติธรรมต่อกลุ่มคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ราคา 140 บาท (207 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ