เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง

ผู้แต่ง : อนันต์ชัย เลาหะพันธุ

รวมเรื่องราวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจจำนวน 20 เรื่อง ที่เกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลาง (ค.ศ.476-1492) ซึ่งเคยถูกประณามว่าเป็น “ยุคมืด” (Dark Ages) … แต่ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าสมัยกลางเป็นบ่อเกิดของอรายธรรมยุโรป เป็นสมัยที่ประวัติศาสตร์ตะวันตกมีสีสันสดใสและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการแยกแยะหน้าที่ของชนชั้น การจัดตั้งองค์กรช่างฝีมืออาชีพหรือกิลด์ (guid) การเกิดเมืองที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเมืองในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยและ การสร้างมหาวิหารขนาดใหญ่โต และผู้คนก็ดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของคริสต์ศาสนาอย่างเคร่งครัด

ราคา 200 บาท (250 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ