ภาพยนตร์

สาขาภาพยนตร์

กิจกรรม  สาขาภาพยนตร์ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์พร้อมฝึกเขียน เพื่ออบรมความรู้ทางด้านการวิจารณ์ภาพยนตร์แก่ผู้ที่สนใจเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2599 – พฤศิจกายน 2599 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาเป็นผู้ให้ความรู้และมีคุณอัญชลี ชัยวรพรเป็นเมนเทอร์ดูแลและให้ให้การแนะนำการเขียนวิจารณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมได้มีการบันทึกเสียงการอบรมในการนำมาเผยแพร่ 4 ครั้ง

     – เทคนิคและภาษาของภาพยนตร์ วิทยากร คุณ ‘กัลปพฤกษ์’

     – วิธีการเล่าเรื่อง วิทยากร คุณ ‘กัลปพฤกษ์’

     – จิตวิทยากับการวิจารณ์ภาพยนตร์ วิทยากร “ผมอยู่ข้างหลังคุณ”

     – การวิจารณ์เชิงบริบท วิทยากร บดินทร์ เทพรัตน์

       คลิปเสียงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์พร้อมฝึกเขียน

บทวิจารณ์ที่ได้รับการเผยแพร่

     จากการจัดอบรมการวิจารณ์ภาพยนตร์มีบทวิจารณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เรื่อง  Where to Invade Next. เสียดสีอเมริกาแต่สะเทือนถึงเมืองไทย โดยคุณวิทยา เกิดพุฒ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *