รายงานสรุปเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

รายงานสรุปการเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23  มิถุนายน  2559  เวลา  13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง Friend of BACC ชั้น 6  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คลิกรายงานสรุปการเสวนา

» Read more

รายงานย่อการเสวนาในหัวข้อ “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการดำรงอยู่ของการวิจารณ์”

  “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการดำรงอยู่ของการวิจารณ์”                                                                                                                                                                               […]

» Read more

อ่านหนังสือคือความรื่นรมย์

 อ่านหนังสือคือความรื่นรมย์                                                                                            อรพินท์ คำสอน     ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555  มีการ เสวนา “อ่านหนังสือคือความรื่นรมย์” ณ  สนามหญ้า หน้าศูนย์ม […]

» Read more

สรุปการเสวนาในหัวข้อ “งานวิจารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวิจารณ์ละคร”

  สรุปการเสวนาในหัวข้อ “งานวิจารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวิจารณ์ละคร”   ภัทร ด่านอุตรา เรียบเรียง   เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงละครสมมติเพลย์เฮ้าส์ ชั้นสองของร้านสังคมนิยม บนถนนพระอาทิตย์ ทางโครงการวิจัยการวิจารณ์ […]

» Read more

รายงานการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ ในหัวข้อ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร”

รายงานการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ ในหัวข้อ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555  ณ The Jim Thompson Art Center โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง” (ได้รับทุนสนับสนุนการ […]

» Read more

รายงานสรุปการเสวนา “มองวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

รายงานสรุปการเสวนา “มองวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วันอาทิตย์ที่  19 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 16.15 – 17.45 น.  ณ  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ————————————             สมาคมนักเ […]

» Read more

การเสวนา “มุมมองนักวิชาการละคร กับ 10 ปี เทศกาลละครกรุงเทพ”

การเสวนา “มุมมองนักวิชาการละคร  กับ 10 ปี เทศกาลละครกรุงเทพ” อรพินท์  คำสอน บรรยากาศสบายๆ ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  มีการ เสวนา “มุมมองนักวิชาการละครกับ 10 ปี เทศกาลละครกรุงเทพ”  ณ  ลานต้นโพธิ์  สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพฯ  ซึ่งเป […]

» Read more