มอบหนังสือ “วัฒนธรรมสำนึก: รากฐานของอุดมศึกษาไทย”

มอบหนังสือ “วัฒนธรรมสำนึก: รากฐานของอุดมศึกษาไทย” คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดพิมพ์หนังสือ วัฒนธรรมสำนึก : รากฐานของอุดมศึกษาไทย  ของ อาจารย์เจตนา  นาควัชระ  ขึ้นเป็นครั้งที่ 2   หนังสือเล่มนี […]

» Read more

ปาฐกถาพิเศษ “รอดได้เพราะแม่ไม้เพลงไทย” โดย ศ.ดร.เจตนา นารควัชระ

ปาฐกถาพิเศษ “รอดได้เพราะแม่ไม้เพลงไทย” โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ โครงการชุดปาฐกถาพิเศษ อักษราภิวัตน์ เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ห้องเอนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬา […]

» Read more

มอบหนังสือ ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และ การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” โดยการสนับสนุนของ สกว. มอบหนังสือ ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ: ทัศนะของนักวิชาการไทย และ การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ ในโอกาส 25 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัย “เครือข่ายกา […]

» Read more

จำหน่ายหน่ายหนังสือชุด “การวิจารณ์สานเครือข่าย”

จำหน่ายหนังสือชุด “การวิจารณ์สานเครือข่าย” สั่งซื้อและสอบถามได้ที่ inbox facebook fanpage TRF Criticism            ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ :  ทัศนะของนักวิชาการไทย บรรณาธิการ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  สำ […]

» Read more

powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา ประสบการจากการวิจัยการวิจารณ์

powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา : ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ pp.การเรียนรู้ข้ามสาขาฯ

» Read more

การเสนอผลการวิจัย “สนทนาสาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์”

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” การเสนผลการวิจัย สนทนา สาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่าย (อ […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”   อธิพร ประเทืองเศรษฐ์  ศุภชัย ภักดี สิริลักษณ์ บุ้งทอง  คนึงนิตย์ ไสยโสภณ ทัศนา ปิ่นสุวรรณ  นัทธมน เปรมสำราญ  พงศ์ธิดา แก้วสูงเนิน  อนุเทพ หน่อบ […]

» Read more

สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชากร สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่ง […]

» Read more

โครงร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์”

ดาวน์โหลดโครงร่าง “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์“ โคร่งร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์” ในการสัมมนาทางวิชาการ  “เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” วันเส […]

» Read more

บันทึกสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ”

  โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทย […]

» Read more
1 2 3 5